Чим насправді є соціальна справедливість

Кадр з відео Соуела
Заставка до відео https://youtu.be/hCyFmMiwGXw

Усім привіт з українського Харкова від Анатолія Лазаренка. У цьому уривку Соуел не торкнувся важливого нюансу: еволюція і прогрес взагалі рухаються саме відмінностями і пререпадами (градієнтами по-науковому), примусове ж зрівняння стирає їхні орієнтири і веде до застою та розкладання. Подробиці можна побачити в першому ролику мого каналу www.youtube.com/@anatolii.lazarenko , посилання в описі.
За зрівняння борються ті, хто сподівається взяти участь у процесі розподілу або ті, хто не вірить, що зможе заробити більше середнього. І розмитість “теплих” слів і понять допомагає першим обманювати других.
Послухаймо Соуела. 1-20

Філософ сімнадцятого століття Томас Гоббс сказав, що слова – це прилавок мудрих людей, але гроші для дурнів. Сьогодні це так само болісно вірно, як і чотири століття тому. Використання слів як засобу передачі власно сенсу дуже відрізняється від сприйняття слів буквально настільки, що вже слова використовують вас і заплутують. Візьмемо просту фразу «контроль оренди». Якщо ви сприймете ці слова буквально — ніби це гроші в банку, — виходить повне спотворення реальності. Нью-Йорк — місто з найстарішим і найсуворішим у країні законом про контроль орендної плати. На другому місці Сан-Франциско. Але якщо ви подивитеся на міста з найвищою середньою орендною платою, Нью-Йорк є першим, а Сан-Франциско – другим. Очевидно, закони про «контроль оренди» не контролюють оренду.

Якщо ви перевірите факти, замість того, щоб покладатися на слова, ви виявите, що  закони про «контроль над зброєю» не контролюють зброю, «стимулюючі» витрати уряду не стимулюють економіку, і що політика «співчуття» призводить до жорстоких результатів,як от знищення чорних родин. Чи знаєте ви, скільки мільйонів людей загинуло у війні, «щоб зробити світ безпечним для демократії» — війні, яка призвела до заміни автократичних династій на тоталітарні диктатури, які вбили набагато більше власного народу, ніж династії? Теплі, нечіткі слова та фрази мають величезну перевагу в політиці.

Ніхто не мав такого тривалого політичного успіху, як «соціальна справедливість». Ідею неможливо спростувати, оскільки вона не має конкретного значення. Боротися з нею було б як намагатися пробити туман. Не дивно, що «соціальна справедливість» користується таким політичним успіхом більше століття — і він зростає. Хоча цей термін не має чіткого значення, він має емоційно сильні конотації. Є сильне відчуття, що це просто неправильно, що це несправедливо, що одні люди живуть набагато краще, ніж інші. Вирівнювання, навіть якщо цей термін використовується в поліграфії та столярній справі, означає узгодження одного з іншим. Але де рівень, до якого, на нашу думку, мають бути приведені доходи чи інші виплати?

Людина, яка провела роки в школі, вередуючи, знущаючись чи сварячись — розтринькуючи десятки тисяч доларів, які платники податків витратили на її освіту — має прийти до того, що її дохід зрівняється з доходом особи, яка витратила ті самі роки навчання, щоб отримати знання та навички, що згодом стануть цінними для неї самої та суспільства в цілому? Деякі прихильники «соціальної справедливості» стверджують, що принципово несправедливим є те, що одна людина народжується в обставинах, які роблять життєві шанси цієї людини кардинально відмінними від шансів інших — не з вини одних і не через заслуги інших.

Можливо, людина, яка змарнувала освітні можливості та розвинула саморуйнівну поведінку, стала б іншою, якби народилася в іншому домі чи іншій громаді. Це, звісно, було б справедливіше. Але зараз ми більше не говоримо про «соціальну» справедливість,  якщо ми не віримо, що суспільство винне в тому, що різні сім’ї та громади мають різні цінності та пріоритети, і що суспільство може «вирішити» цю «проблему». Ні бідність, ні погана освіта не можуть пояснити такі відмінності.

Є люди, яких виховували бідні та малоосвічені батьки, що змушували своїх дітей здобувати освіту, якої самі батьки ніколи не мали. Без цього багато людей і груп не були б там, де вони є сьогодні. Усілякі випадкові зустрічі — з конкретними людьми, інформацією чи обставинами — означили поворотні моменти в житті багатьох людей — чи то до досягнення, чи до краху. Жодна з цих речей не є або не може бути рівною для всіх. Якщо це несправедливість, то це не «соціальна» несправедливість, тому що це поза владою суспільства. Ви можете говорити або діяти так, ніби суспільство і всезнаюче, і всемогутнє. Але робити це означало б дозволити словам стати тим, що Томас Гоббс назвав «грошима дурнів».
Дякую за перегляд, дивіться також мій 3Д канал youtube.com/@ixyt, до зустрічі в ефірі!

Чем на деле является социальная справедливость

Кадр из видео https://youtu.be/hCyFmMiwGXw  с надписью-заглавием на украинском
Субтитры по-русски из видео https://youtu.be/hCyFmMiwGXw , “одним куском” 🙂

Всем привет из украинского Харькова от Анатолия Лазаренко.

В этом отрывке Соуэл не затронул важный нюанс: эволюция и прогресс вообще движутся именно различиями и пререпадами (градиентами по-научному), принудительное же уравнивание стирает ориентиры и ведет к застою и разложению. Подробности можно увидеть в первом же ролике канала www.youtube.com/@anatolii.lazarenko , ссылка на него в описании.
За уравнивание ратуют те, кто надеется поучаствовать в процессе дележа или те, кто не верит, что сможет заработать больше средненького. И размытость “теплых” слов и понятий помогает первым околпачивать вторых.
Послушаем Соуэла.

Философ семнадцатого века Томас Гоббс сказал, что слова – это прилавок мудрецов, но деньги глупцов. Сегодня это так же болезненно верно, как и четыре века назад. Использование слов в качестве средства, чтобы попытаться передать ваш смысл, сильно отличается от того, чтобы воспринимать слова настолько буквально, что слова используют вас и сбивают с толку. Возьмите простую фразу «контроль арендной платы». Если воспринимать эти слова буквально — как будто это деньги в банке — получается полное искажение реальности. Нью-Йорк — это город с самыми старыми и строгими законами о контроле за арендной платой в стране. Сан-Франциско на втором месте. Но если вы посмотрите на города с самой высокой средней арендной платой,  на первом месте будет Нью-Йорк, а на втором – Сан-Франциско.

Очевидно, что законы о контроле за арендной платой не регулируют арендную плату. Если вы проверите факты, вместо того, чтобы полагаться на слова, вы обнаружите, что законы о «контроле над оружием» не регулируют оружие, государственные «стимулирующие» расходы не стимулируют экономику и что многие «сострадательные» меры приводят к жестоким результатам, таким как как разрушение черных семей. Знаете ли вы, сколько миллионов людей погибло в войне «за то, чтобы сделать мир безопасным для демократии» — войне, которая привела к замене автократических династий тоталитарными диктатурами, которые вырезали гораздо больше собственного народа, чем династии? Теплые, нечеткие слова и фразы имеют огромное преимущество в политике.

Ни у кого не было такого длительного политического успеха, как у «социальной справедливости». Идея не может быть опровергнута, потому что она не имеет конкретного значения. Бороться с этим было бы все равно, что пытаться пробить туман. Неудивительно, что «социальная справедливость» пользуется таким политическим успехом уже более века — и это число продолжает расти. Хотя у этого термина нет определенного значения,  у него есть эмоционально сильные коннотации. Есть сильное ощущение, что это просто неправильно — что это несправедливо — что некоторые люди живут намного лучше, чем другие. Выравнивание, даже в том виде, в каком этот термин используется в полиграфии и столярном деле, означает согласование одного с другим.

Но каков стандарт – уровень, которому, по нашему мнению, должны соответствовать доходы или другие блага? Должен ли человек, который годами учился в школе дурачиться, “качать права” или драться, растрачивая десятки тысяч долларов, которые налогоплательщики потратили на его образование, должен в конечном итоге получить такой же доход, как и человек, который потратил те же самые деньги и годы обучения  для приобретения знаний и навыков, которые впоследствии пригодятся ему самому и обществу в целом?

Некоторые сторонники «социальной справедливости» утверждают, что фундаментально несправедливо то, что один человек рождается в обстоятельствах, которые делают шансы этого человека в жизни радикально отличными от шансов, которые есть у других, не по вине одного и не по заслугам других. Возможно, человек, упустивший образовательные возможности и развивший саморазрушительное поведение, оказался бы другим, если бы родился в другом доме или в другом сообществе. Это было бы, конечно, более справедливо. Но теперь мы больше не говорим о «социальной» справедливости, если только мы не верим, что во всем виновато общество, что разные семьи и сообщества имеют разные ценности и приоритеты, и что общество может «решить» эту «проблему». Ни бедность, ни плохое образование не могут объяснить такие различия.

Есть люди, которые были воспитаны родителями, которые были и бедными, и малообразованными, но которые подтолкнули своих детей к получению образования, которого у самих родителей никогда не было. Без этого многие люди и группы не были бы теми, кем они являются сегодня. Все виды случайных встреч — с конкретными людьми, информацией или обстоятельствами — обозначили поворотные моменты в жизни многих людей, будь то к свершению или гибели.

Ни одна из этих вещей не равна или не может быть сделана равной для всех. Если это несправедливость, то это не «социальная» несправедливость, потому что она неподвластна обществу. Вы можете говорить или действовать так, как будто общество всеведущее и всемогущее. Но делать это означало бы позволить словам стать, как назвал их Томас Гоббс, «деньгами дураков».

Докажет ли безбожная мораль бытие бога?

Русскоязычный текст видео (субтитры “одним куском” 🙂 :

Наличие эволюции (развития и совершенствования) живого признано даже церковниками. Считать эволюцию цепью случайностей, пусть и отфильтрованных естественным отбором, просто непродуктивно. В основе жизненных процессов лежат физика и химия, они же и должны определять направление и условия эволюции. В первом же ролике этого канала (ссылка внизу, в описании) я сформулировал гипотезу и рассмотрел схему эксперимента для ее проверки. В частности, я показал, что библейское описание бога-творца вполне может считаться “нулевым” приближением этого закона “эволюционного давления”, заставляющего достаточно большие открытые системы разнообразного состава развиваться и самоусложняться в процессе адаптации к окружающей среде. Проще и короче говоря: открытость+свобода+ разнообразие=развитие.
За тридцать лет поисков аргументов против гипотезы “библейский Бог – это физический закон, толкающий открытые системы к развитию и распространению”, я обнаружил только два. Первый – невозможность создания без биологии наследственного кода, подобного имеющемуся в ДНК (см. ссылку на 10М приз в описании) и второй – якобы невозможность появления морали без бога или аналогичной духовной сущности.
Первый, вероятно, можно будет опровергнуть, проведя соответствующие эксперименты (кстати, в описании есть ссылка на мой патреон, где можно задонатить на его проведение:).
Все живые существа запрограммированы создателем-законом на поиск в окружающей среде не только питания, но и возможностей облегчить его добычу, найти себе помощников (симбиоз для разных видов и стайное/стадное поведение для одного вида) 2минуты неспеша, 1595с
Все эти 2 минуты вы могли видеть, как профессор Скиннер демонстрирует открытое им суеверное поведение голодного голубя. Оно состоит в том, что в попытках добыть корм собака, обезьяна или голубь запрограммированы считать свои действия перед удачей ее причиной. У голубя это могут быть разные повороты, движения крылом или удары клювом и прочее. Поощряя требуемое ему поведение (в данном случае это был полный поворот голубя против часовой стрелки), экспериментатор открывал кормушку (в этот момент включалась и лампа) при случайных поворотах голубя влево. Добившись 3 полных поворот подряд, он взялся “переучивать” голубя на обратное движение, расстроив того и возмутив – кому же понравится, когда старательно подобранный к кормушке “ключ” вдруг ломается! Ведь мы так же запрограммированы законом-создателем и на поиск удобной, непротиворечивой теории или картины мира, которая облегчила бы нам жизнь.
А вы обращали внимание на то, как футболисты, выходя на поле, крестятся, или целуют крестик, или на жесты некоторых бейсболистов перед подачей?.. А в диком племени кто-то пошустрей да понахальней соорудит себе бубен или кадило, да специально раскрашеную шкуру для надежности обеспечения предстоящей охоты, и придумает окружающим грехи для объяснения возможных неудач… Вот вам и религия, которая с появлением речи и письменности станет расти и развиваться по тем же законам, стараясь проникнуть везде и подчинить себе как можно больше ресурсов. И будет конкурировать с себе подобными у соседей, и больше всех преуспеет та, которая сможет лучше накормить и экипировать побольше бойцов с максимально точным и скорострельным оружием – это уже описано Хайеком в “пагубной самонадеянности”, ссылка в описании. 4-09
Взглянем на суть библейской морали, на 10 заповедей, из которых первые 4 сфокусированы на самом боге и привязывании человека именно к нему, а не к возможным конкурентам. Остальные 6 констатируют и защищают естественные права в стаде – на помощь старикам (почитай отца и мать), на жизнь (не убий), на добычу или, шире – собственность (не укради), на информацию (не ври) отсутствие провокаций конфликтов (не желай чужого). Ясно, что в 21 веке этого не хватает для ориентации в усложнившемся мире, нужен новый подход, но не отменяющий базовые права и свободы личности, а расширяющий и уточняющий их. Именно каждой личности, а не групп, какими бы шумными и бойкими не были вожаки или кукловоды этих групп. Люди же достаточно быстро переучатся на “эволюционную” мораль, ориентированную на адаптивное развитие и творческое создание новых структур, как этот голубь у Скиннера переучится на вращение по часовой стрелке.1-10
Дальше на фоне видеоряда о взаимопомощи животных (ссылка в описании) причем, обратите внимание – не всегда одного и того же вида, я приведу примеры, описанные биологами-бихевиористами, т.е. сфокусированными на поведении животных. Всем известно, что собаки метят свою территорию, и не надо быть бихевиористом, чтобы заметить – пришелец, даже будучи явно сильнее “местной” собачонки, часто предпочитает удалиться в ответ на ее предостерегающий лай и даже не пытается оспорить ее права на данную территорию. Что это, если не зародыш права собственности?
При знакомстве люди обычно априори считают друг друга честными, ибо подозрительность “с порога” явно не способствует продуктивным отношениям. А вот уж если человек вас вольно или невольно подведет – тогда уж ему придется долго заслуживать доверие. Вполне возможно, что такой алгоритм достался нам в наследство от обезьяноподобных предков. В книгах Франса де Вааля «Истоки морали. В поисках человеческого у приматов» и “Последнее объятие Мамы”(ссылки в описании), исследовавшего поведение обезьян как в естественных, так и в близких к ним, но позволяющим непрерывное наблюдение над достаточно большой и разнородной группой, есть масса интересных наблюдений.2-40
Оказывается, у приматов есть нечто вроде чувства справедливости, эмпатии, обиды, неприятия обмана, союзов взаимопомощи для продвижения в иерархии и прочие, пусть не настолько яркие, но вполне человеческие переживания. Было много случаев проявления заботы о старых или заболевших НЕ родственниках и не половых партнерах. Чем это вам не благотворительность и милосердие, которые просто улучшают общий комфорт стаи?
Для обезьян естественным является груминг – выбирание насекомых друг у друга на спине. Естественно, такая услуга должна быть взаимной и обычно осущетвляется между сблизившимися (“дружба!”:) особями. И случаи мошенничества или “забывчивости” приводят к скандалу и резкому охлаждению отношений, если не к драке и вражде.
Обезьяны могут не обращать внимания на разницу получаемого ими корма, но когда он выдается как поощрение “за выполненную работу” и вдруг оказывается разным, да еще и не один раз… Ей – виноград, а мне огурец?! – и полученный ломтик огурца летит на пол, а возмущенная обезьяна негодующе трясет свою клетку. Похожим образом на подобную заметную несправедливость реагировали и собаки. Отмечались и обратные случаи, когда обезьяна бросала виноград, когда другой за ту же “работу” выдавалась морковка.
Два взрослых самца примерно одного уровня в иерархии могут просто проигнорировать упавший между ними орех, чтобы не затевать чреватый дракой конфликт.
Жизнь в стае дает большие преимущества и делает выгодным для всех подбор и распределение в иерархии доминирования с возможно меньшими издержками для всех. То есть и здесь разнообразие играет важную роль: слишком разные по силам и темпераментам особи без лишних затрат энергии занимают свои места. И здесь мы видим “руку невероятности” из моего первого ролика: в сложной открытой системе закон эволюционного давления повышает вероятности комбинаций элементов, улучшающих эффективность системы. Для прояснения механизма действия этого закона в виде комбинаций биохимических циклов нам, конечно, предстоит провести уйму экспериментов, начиная с абиогенеза. “4-45
Наверняка найдутся талантливые философы, психологи или писатели, способные сформулировать и продвинуть более подходящие 21 веку правила морали. Какими они могут быть? “Ответственная свобода каждого – главное достояние всех”? “Ищи, где ты нужнее всего”? “Любящие дети – лучшая пенсия”? “Не стесняйся предложить помощь”? “Чужое не сделает тебя счастливее”? Поделитесь своими идеями в комментариях!

Как борьбой за выбор изменить сам выбор

Русскоязычная версия текста видео https://youtu.be/syNfVtRAIJE

Всем привет из Харькова, предлагаю посмотреть, как профессор Соуэл разоблачает мнипуляцию сознанием публики подменой понятий в средствах массовой информации. Обратите внимание, что тот же трюк используется, когда вместо защиты прав каждого конкретного человека начинают говорить о правах групп – бедных, черных, ЛГБТ с целью подачками привить им беспомощность и превратить эти группы в сторонников леваков и прочих популистов.
Еще от себя замечу, что ни я, ни Соуэл не склоняем к запрету абортов. Хотя бы потому, что книжка Фрикономика доказалапрямую корреляцию снятия запрета в 70х с ничем больше не объяснимым обвалом уровня преступности в тех же штатах лет 15-20 спустя. Просто нежеланные и нелюбимые дети, становясь подростками расплачиваются с обществом за недальновидность последнего. Извините, я отвлекся. Послушаем Соуэла.

Некий профессор, обучающий студентов на логопедов, начинает с показа им развития различных органов речи. Когда он показывает классу ультразвуковую картину развития нёба у еще не родившегося ребенка, нередко у одной – двух женщин в классе бывают слезы на глазах или они потом говорят ему, что сделали аборт. и были очень взволнованы, увидев нерожденного ребенка. Слишком долго нам внушали, что аборт — это удаление неоформленного материала, что-то вроде операции по удалению аппендикса. Само выражение «нерожденный ребенок» почти исчезло из языка, заменившись более бескровным и антисептическим термином «плод». Многие ярые защитники, заявляющие о себе как о сторонниках выбора, не хотят, чтобы у женщин была возможность узнать, что именно они выбирают, прежде чем сделать аборт. Яростная оппозиция прекратила показ изображений процесса аборта — даже в школах или колледжах, где показывают фильмы с обнаженными взрослыеми в процессе половых актов. Также запрещены фотографии абортированных эмбрионов. Особенно ужасная процедура, известная как «частичный аборт», не может даже упоминаться в большинстве средств массовой информации, где она называется «аборт на поздних сроках» — еще один бескровный термин, который смещает акцент с того, что происходит, на то, когда это происходит.
При частичном аборте происходит следующее: ребенка, который слишком развился, чтобы умереть естественной смертью при извлечении из тела матери, преднамеренно убивают путем удушения его мозга. В процессе ребенок не полностью выходит из тела своей матери, потому что, если бы это было так, доктора обвинили бы в убийстве. Для этой процедуры, которая была осуждена Американской медицинской ассоциацией, нет никаких медицинских показаний. Есть только юридическая причина — уберечь доктора и мать от тюрьмы. Все это плавно прикрывается в СМИ, называнием таких действий «поздним абортом» и отсутствием уточнений, что происходит. Подобные трюки решительных уклонений и запутывания показывают, что «за выбор» на практике часто действительно означает за аборт. Знание — это первое, что отбрасывается.
Философские вопросы о том, когда начинается жизнь, могут занимать некоторых людей по обе стороны спора об абортах. Но грубые физические факты того, что происходит при различных видах абортов, превратили многих, включая врачей, из сторонников абортов в противников. Один врач, сделавший много абортов,не сделал ни одного после того, как увидел ультразвуковой фильм о реакции ребенка. Для большинства других медицинских процедур девизом является «информированное согласие». Но когда речь идет об аборте, прилагаются огромные усилия, чтобы «выбор» не стал слишком информированным. Политически и юридически проблема абортов слишком сложна, чтобы ее можно было легко решить. Мы пережили четверть века ожесточенных споров именно потому, что в 1973 году Верховный суд принял легкое решение по делу Роу против Уэйда. До этого разные штаты предпринимали усилия, чтобы сбалансировать веские опасения обеих сторон в вопросе абортов. Но судья Верховного суда Гарри Блэкмун ворвался туда, куда ангелы боятся ступить, с универсальным решением, приправленным вопиющей ложью о том, что оно основано на Конституции. Дело Роу против Уэйда не только не урегулировало ситуацию, но и привело к поляризации и эскалации конфликтов по всей стране, включая взрывы и убийства. Это развратило средства массовой информации, научные круги и другие источники, которые должны информировать нас, но вместо этого стали пристрастными органами политической корректности. Как бы то ни было, в конечном счете, эта очень напряженная проблема решена — а сегодня решения на горизонте нет — и, безусловно, честность должна быть частью этого решения. Политические фразы типа «право женщины делать со своим телом все, что она хочет» неприменимы к ситуациям, когда младенца убивают в тот самый момент, когда он перестает быть частью тела своей матери. Одним из немногих признаков надежды на какое-то окончательное решение является то, что большинство людей по обе стороны этого спора недовольны абортами. Женщины, которые проливают слезы при одном только виде нерожденного ребенка, могут быть политически не привержены ни одной из сторон, но их чувства могут быть частью того, что необходимо для объединения противоборствующих сторон.
Спасибо за просмотр, до встречи в єфире и на 3Д канале youtube.com/@ixyt